Delay là gì? Ứng Dụng Setup Âm Thanh Tiêu Chuẩn

Delay

Tốc độ âm thanh trong 1 giây rất có thể đạt quãng đường 1130 feet to 1 seconds, 1 giây thì bằng —> 1000 mili giây. Bạn cũng hiểu điều này như là tốc độ ánh sáng

 

Ví dụ: 37 feet — > bằng lấy 37 / 1130 = 32ms  = 0.032 giây (theo quy tắc tam xuất), có nghĩa là với 37 feet âm thanh chỉ mất 0.032 = 32 mili giây đề truyền đến.

 

Để dễ hiểu hơn, ms trong delay còn hiểu như tốc độ Echo 32ms sẽ tốc độ nhanh và dần sẽ chậm 201ms chậm dần. Điều này dễ nhận ra âm thanh vang trong căn phòng bằng lỗ tai nhanh hoặc chậm

 

Về nguyên lý giữa 2 loa có khoản cách thì có delay. Cả subwoofer và full-range. Trừ khi đặt khoản cách A và B là 50feet vì nó mất 44m/s đê đến tai người nghe

 

1 feet bằng 0,3048m

 

————————————————————————

 

Khoảng cách loa A – B sẽ tạo ra Delay, ĐỐI VỚI THIẾT KẾ phòng muốn tạo ra âm thanh phân tán rộng mà không cần tập trung, điều này giúp tạo sự trung thật tốt hơn ờ khoảng cách xa hơn. Nhưng có một điều là khoảng cách giữa a và b sẽ tạo ra delay.

 

Trường hợp gắn loa ngắn hơn 50feet tạo ra delay bạn phải tách loa A và loa B ra, Loa B sẽ được thiết lập bằng PA driverack hoặc thiết bị hổ trợ chỉnh delay. Tiếp theo đó đo khoảng cách A và B.

 

Vì dụ 5m tường đương 16.4feet bạn lấy số nầy chia cho 1130 =

14ms = 0.014 giây nhập chỉ số 14ms vào thiết bị

 

Lưu ý: Tần số trầm subwoofer  trong không gian Delay như sẽ tái tạo trờ nên mạnh hơn vì sao? vì só 50hz có chiều dài 22,6feet = 6.8m nếu 2 bức tường nằm trong khoản cách này sẽ tạo âm dội rất mạnh trong phòng. Thậm chí dội vào tường và sau đó quay lại tai người nghe trờ nên lệch pha và nhòa âm thanh đi.

 

Vì vậy, bất kỳ âm thanh nào trong phòng đó sẽ có mức âm trầm nặng vì các tần số thấp đang bị cường điệu bởi âm học trong phòng và bạn có khả năng phải bù cho chúng, trong bản phối của bạn hoặc bằng cách sử dụng EQ hệ thống.

 

Hạn chế điều này người ta sẽ đi subwoofer qua volume control, chạy mono và setup khoảng cách loa giữa loa treo và loa sub bằng delay khoảng cách.

Bài viết được đề xuất