Tìm hiểu về cách đo độ nhạy trong các thành phần âm thanh(Phần 1)

Một thông số kỹ thuật chung cho micro,loa, bộ rung là độ nhạy. Tham số này liên quan đến tín hiệu điện với áp suất âm thanh. Hiểu được định nghĩa và ý nghĩa của thông số này rất quan trọng vì nó giúp kỹ sư lựa chọn một cách thông minh thành phần âm thanh phù hợp với thiết kế của họ. Điều quan trọng là phải hiểu cách so sánh các thông số kỹ thuật độ nhạy trong trường hợp chúng đặt trong trong các điều kiện đo khác nhau.

Độ nhạy của micro là gì ?

Thông số về độ nhạy của micrô định lượng hiệu quả micrô trong việc chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu điện. Một micrô nhạy hơn sẽ tạo ra điện áp đầu ra lớn hơn khi được điều khiển bởi một áp suất âm thanh đầu vào cụ thể. Bộ khuếch đại điện tử có thể được sử dụng để tăng tín hiệu đầu ra từ micrô kém hiệu quả hơn, nhưng bộ khuếch đại cũng sẽ tăng tiếng ồn không mong muốn. Điện áp đầu ra từ micrô cần thử nghiệm được so sánh với điện áp chuẩn và tỷ số thu được được biểu thị bằng đơn vị dB. Phương trình mô tả độ nhạy của micrô được biểu thị như sau:

S = 20 log 10 (V / V tham chiếu )

Một tham chiếu tiêu chuẩn được sử dụng để so sánh là 1 Vôn tín hiệu đầu ra từ micrô với 1 Pascal áp suất âm thanh đặt vào micrô. Như một đánh giá ngắn gọn về các phép đo được đặc trưng bằng dB, một micrô tạo ra tín hiệu đầu ra 1 vôn từ 1 Pascal của áp suất âm thanh sẽ có độ nhạy 0 dB (bằng với tham chiếu). Một micrô tạo ra điện áp đầu ra gấp đôi cho cùng một áp suất âm thanh sẽ có xếp hạng độ nhạy lớn hơn 6 dB trong khi một micrô tạo ra điện áp đầu ra nhiều hơn 1/10 sẽ có xếp hạng độ nhạy nhỏ hơn 20 dB. Hầu hết tất cả các micrô sẽ có thông số kỹ thuật về độ nhạy nhỏ hơn 0 dB (một số âm) vì điện áp tham chiếu là 1 Vôn và điện áp tạo ra bởi micrô được thử nghiệm thường nhỏ hơn 1 Vôn.

Độ nhạy của micrô được đặc trưng với mức áp suất khác 1 Pascal có thể được điều chỉnh tương đương với 1 Pascal bằng cách sử dụng công thức sau:

adj = 20 log 10 (1 / P char )

  • adj là sự điều chỉnh để thực hiện độ nhạy đặc trưng
  • char là mức áp suất mà tại đó việc xác định đặc tính được thực hiện.

Ví dụ :

  • 70 dB ở 0,1 Pa sẽ là -50 dB ở 1 Pa (-70 + 20 log 10 (1 / 0,1) = -50 dB)
  • 60 dB ở 0,5 Pa sẽ là -54 dB ở 1 Pa (-60 + 20 log 10 (1 / 0,5) = -54 dB)

Thiết lập kiểm tra độ nhạy micro điển hình

Shop: Điện Tử Tuấn Hằng- Chuyên cung cấp bán buôn bán lẻ Phụ kiện sửa chữa loa, thiết bị âm thanh.
Website : https://thietbiloa.com/
Địa chỉ : Số nhà 29 yên bái 2-phường Phố Huế-Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội(chợ trời)
Điện thoại : 02439784346

Bài viết được đề xuất