GỌI 0913391122 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT - THIẾT BỊ LOA SIÊU RẺ TẠI HÀ NỘI

Hỗ trợ trực tuyến

videos

  • + Làm loa siêu trầm oto
  • + Các bước làm loa từ A-Z
  • + Video hướng dẫn đóng thùng loa, làm phân tần
  • + Dây chuyền lắp ráp loa 18 Sound

Tin tức nổi bật

Đối tác khách hàng

MICROPHONE

VNĐ

0 VND

VNĐ

400.000 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

MẠCH SIÊU TRẦM;MẠCH ÂM THANH CÁC LOẠI

10.000.000 VNĐ

380.000 VND

120.000 VNĐ

65.000 VND

800.000 VNĐ

450.000 VND

VNĐ

500.000 VND

VNĐ

500.000 VND

185.000 VNĐ

120.000 VND

VNĐ

75.000 VND

900.000 VNĐ

450.000 VND

680.000 VNĐ

300.000 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

380.000 VND

VNĐ

1.100.000 VND

VNĐ

120.000 VND

VNĐ

250.000 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

1.150.000 VND

VNĐ

420.000 VND

DÂY,RẮC TÍN HIỆU ÂM THANH

45.000 VNĐ

10.000 VND

56.000 VNĐ

25.000 VND

820.000 VNĐ

350.000 VND

75.000 VNĐ

50.000 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

120.000 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

150.000 VNĐ

50.000 VND

BỘ KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU HỒNG NGOẠI

180.000 VNĐ

25.000 VND

VNĐ

850.000 VND

VNĐ

350.000 VND

VNĐ

200.000 VND

THIẾT BỊ LOA

VNĐ

0 VND

5.000.000 VNĐ

3.000.000 VND

2.700.000 VNĐ

1.850.000 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

150.000 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

1.650.000 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

220.000 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

550.000 VND

VNĐ

0 VND

VNĐ

40.000 VND

ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA-ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ

VNĐ

0 VND

VNĐ

0 VND

220.000 VNĐ

60.000 VND

420.000 VNĐ

150.000 VND

150.000 VNĐ

60.000 VND

120.000 VNĐ

50.000 VND

VNĐ

150.000 VND

VNĐ

60.000 VND

VNĐ

65.000 VND

VNĐ

65.000 VND

VNĐ

90.000 VND

VNĐ

30.000 VND

VNĐ

50.000 VND

VNĐ

80.000 VND

VNĐ

80.000 VND

310.000 VNĐ

80.000 VND

VNĐ

400.000 VND

160.000 VNĐ

80.000 VND

100.000 VNĐ

40.000 VND

120.000 VNĐ

65.000 VND

180.000 VNĐ

90.000 VND

150.000 VNĐ

80.000 VND

130.000 VNĐ

110.000 VND

350.000 VNĐ

250.000 VND

VNĐ

120.000 VND

VNĐ

60.000 VND

VNĐ

35.000 VND

VNĐ

100.000 VND

VNĐ

100.000 VND

VNĐ

75.000 VND

VNĐ

100.000 VND